OPSTELLINGEN

Familieopstellingen of organisatieopstellingen zijn een effectieve manier om inzicht te krijgen in terugkerende patronen en de daarbij horende dynamiek. Bij dit soort opstellingen maken we een visualisatie en wordt er gekeken naar hoe het systeem met elkaar verbonden is en welke effecten deze hebben in het verleden heden of de toekomst. Zo kun je oude patronen herkennen en doorbreken. 

Familieopstellingen

Binnen een familie heeft iedereen zijn eigen plek, de familie noemen we een systeem. Elk familielid is door lotsverbondenheid onlosmakelijk met de ander verbonden. In je persoonlijke leven hebben familiekrachten bewust en onbewust een grote invloed. Als je een familieopstelling gaat doen worden deze patronen en gewoontes in beeld gebracht. Dit leidt tot meer bewust zijn en herkenning van deze patronen en ook tot inzichten waarom je in een situatie op een bepaalde manier handelt. 

 

Hoe werkt een familieopstelling? 

Een familieopstelling doe je in principe alleen, je partner of de rest van de familie is dus niet bij de opstelling betrokken. Mocht je juist behoefte hebben aan je partner of familie dan is dit uiteraard bespreekbaar. Bij het opstellen van een familieopstelling gaat het om de ervaring. We gaan jouw situatie in kaart brengen en kijken hoe het voelt om op een specifieke plek in het familiesysteem te staan en wat het effect hiervan is. Ook bekijken we wat er gebeurt als jij die specifieke plek niet of anders invult. 

Organisatieopstellingen

 

Bij een organisatieopstelling gaan we de gehele geschiedenis van het systeem – in dit geval de organisatie – in kaart brengen. De gebeurtenissen uit het verleden van een organisatie kunnen grote invloed hebben op het heden, zonder dat een werknemer zich daarvan bewust is. Met de hulp van een organisatieopstelling kunnen we de bewuste en onbewuste patronen en de impact hiervan beter begrijpen en eventueel veranderen.  

 

Hoe werkt een organisatieopstelling? 

Bij een organisatieopstelling gaan we op zoek naar de bron. Dit kan zeer effectief zijn bij uiteenlopende vragen over: leiderschap, ziekteverzuim of concurrentie. Afhankelijk van de vraag gaan we de opstelling kijk ik welke opstelling het meest past. Je kunt organisatieopstellingen toepassen op verschillende lagen in een organisatie zoals binnen afdelingen of tussen verschillende managementlagen. 

Meer weten? 

Lijkt een opstelling iets voor jou of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op. 

Voor de verandering van je leven

CATHLYN KOLLEN

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle